Youth Dance – Online

Wednesdays at 5.30-6.30pm | £3 per session / £15 half a term / £27 full term | For ages 11+

A creative contemporary Zoom dance session led by Mike Williams. Improve your skills through technique and improvisation, with performance opportunities as we work towards our exciting Christmas virtual event!
__________________________________

Dydd Mercher am 5.30-6.30yh| £3 y sesiwn / £15 hanner tymor / £27 tymor llawn | Ar gyfer 11+ oed

Sesiwn ddawns greadigol a chyfoes ar Zoom dan arweiniad Mike Williams. Gwella’ch sgiliau trwy dechneg a gwaith byrfyfyr, gyda chyfle i berfformio yn ein digwyddiad rhithwir Nadoligaidd!

Key contacts