Youth Dance – Online

For ages 11+, this creative contemporary dance session from tutor Mike Williams aims to improve skills & confidence through technique and improvisation.

—————————

Ar gyfer rhai 11+ oed, nod y sesiwn dawns cyfoes creadigol hwn gan y tiwtor Mike Williams yw gwella sgiliau a hyder drwy dechneg a dawnsio byrfyfyr.

Key contacts