Dawns True Colours

Yn cael ei hariannu gan Adran Sgiliau ar gyfer Annibyniaeth Cyngor Rhondda Cynon Taf, mae Dawns True Colours yn cael ei chyflenwi gan ein tîm o diwtoriaid dawns llawrydd sgilgar mewn canolfannau pedwar diwrnod ar draws Rhondda Cynon Taf.

Ar ffurf sesiynau dawns greadigol a symud ar gyfer oedolion gydag anawsterau dysgu, mae’r sesiynau hyn yn hwyliog, cyfeillgar ac archwiliadol ac yn defnyddio propiau i ysgogi archwilio symud.

Bob tymor mae grwpiau yng Nghanolfan Ddydd Llwynypia, Cromlin Ddysgu Tonysguboriau, Canolfan Santes Fair a Chanolfan Gymunedol Rhydfelen yn creu eu perfformiadau eu hunain sy’n cael eu rhannu mewn dathliad o ddysgu a llwyddiannau.

Yn rhai achosion mae’r grwpiau wedi creu eu ffilmiau dawns eu hunain gan weithio gyda’r gwneuthurwr ffilmiau annibynnol Huw Griffiths.

Key contacts