Sing-Along Sundays – Online

Sundays at 3.00-4.00pm | FREE | Monthly

Bringing the community together in song, Sing-Along Sundays is a monthly, inclusive online choir with tutor Iori Haugen, run in partnership with local disability charities. All abilities and ages are welcome for a fun and friendly session of song for all!

___________________________________________

Dydd Sul am 3.00-4.00pm | AM DDIM | Yn fisol

Mae ein côr ar-lein cynhwysol gyda tiwtor Iori Haugen, a gynhelir mewn partneriaeth ag elusennau anabledd lleol, yn cynnig sesiynau hwyliog a chyfeillgar i bawb. Mae croeso i bob gallu ac oedran!

Key contacts