Ransack Your Stories

Ysgol haf yn y celfyddydau perfformio ar gyfer rhai 8 i 18 oed yw Ransack Your Stories. Mae’n cael ei harwain gan artistiaid proffesiynol o gwmni dawns Ransack. Mae’r ŵyl yn cynnwys hwyl, gweithdai creadigol mewn dawns cerdd a ffilm sy’n gweithio tuag at greu sioe theatr fyw i deulu a ffrindiau.

Bob blwyddyn mae Ransack yn gweithio o amgylch thema sy’n deillio o straeon gan y bobl ifanc sy’n cymryd rhan a’u teuluoedd, gan ddefnyddio cerddoriaeth, dawns a ffilm i ddod â’r straeon hyn yn fyw ar y llwyfan.

I gael mwy o wybodaeth ac i gofrestru’ch diddordeb yn ein prosiect Ransack Your Stories nesaf cysylltwch â ni.

Mae archebion ar agor nawr or gyfor ein ysgol haf 2019!…..

Dyddiadau: Dydd Llun 22 Gorffennaf – Dydd Gwener 26 Gorffennaf 10am-3.30pm

Lleoliad: Eglwys Sant John, Heol Graig, Pontypridd, CF37 1NF

Perfformiad: Dydd Gwener 26 Gorffennaf (gyda’r nos), Coleg Y Cymoedd, Campws Nantgarw

Pris: £25 ar gyfer yr wythnos gyfan, gan gynnwys 1 tocyn i’r perfformiad am ddim. (Mae bwrsariaethau ar gael-cysylltwch a ni ar gyfer manylion pellach a ffurflen gais)

I archebu lle: sarah@artiscommunity.org.uk

Key contacts