Movers Dance – Online

For ages 8-10 years, children will learn new skills and explore dance through technique and improvisation in this creative session led by Mike Williams.

——————————-

Bydd plant 8-10 oed yn dysgu sgiliau newydd ac yn ymchwilio dawns drwy dechnegau a dawnsio byrfyfyr yn y sesiwn creadigol yma dan arweiniad Mike Williams.

 

Key contacts