Movers Dance – Online

Wednesdays at 4.30-5.25pm | £3 per session / £15 half a term / £27 full term | For ages 8-10 years

Learn new skills, have fun and explore through technique and improvisation in this fun creative dance session led by Mike Williams. This term we are working towards our exciting Christmas virtual event, which we hope you will be part of as result of attending this class!
____________________________________

Dydd Mercher am 4.30-5.25yh | £3 y sesiwn / £15 hanner tymor / £27 tymor llawn | Am 8-10 oed

Dysgwch sgiliau newydd a chafwch hwyl trwy dechneg a gwaith byrfyfyr yn y sesiwn ddawns greadigol hwyliog hon dan arweiniad Mike Williams. Y tymor hwn rydym yn gweithio tuag at ein digwyddiad rhithwir Nadoligaidd cyffrous, a gobeithiwn y byddwch yn rhan ohono o ganlyniad i fynychu’r dosbarth hwn!

Key contacts