IncluDance – Online

For disabled and non-disabled participants this youth dance session teaches technique and improvisation in a fun, joyful and supportive environment.

—————————

Ar gyfer cyfranogwyr anabl a heb fod yn anabl, mae’r sesiwn dawns ieuenctid yma’n addysgu technegau a dawns byrfyfyr mewn amgylchedd hwyliog, llawen a chefnogol.

 

Key contacts