IncluDance – Online

Tuesdays at 6.00 to-7.00pm | £3 per session / £15 half a term / £27 full term | Ages 11-25 years

No matter what your ability this inclusive youth dance session led by Becky Johnson enables participants to learn new skills and explore through technique and improvisation in a fun and supportive environment. Come dance with us!
_________________________________________

Dydd Mawrth am 6.00 – 7.00yh | £3 y sesiwn / £15 hanner tymor / £27 tymor llawn | Ar gyfer 11-25 oed

Sdim ots beth yw eich gallu, mae’r sesiwn ddawns ieuenctid gynhwysol hon dan arweiniad Becky Johnson yn galluogi cyfranogwyr i ddysgu sgiliau newydd ac archwilio trwy dechneg a gwaith byrfyfyr mewn amgylchedd cefnogol. Dewch i ddawnsio gyda ni!

Key contacts