Straeon Cartref / Crafty Cuppa

Prosiect allgymorth celfyddydol yn cael ei anelu at bobl hŷn ym Mhontypridd yw Straeon Cartref. Gan weithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau fel Age Connects rydym yn adnabod pobl hŷn yn ein cymunedau. Pan fydd hynny’n addas, bydd aelod o Dîm Artis ac artist arweiniol yn ymweld â’r cyfranogwyr yn eu cartrefi. Yn y cyfarfod cynnar hwnnw mae’r person hŷn yn cael cymorth i ddynodi rhywbeth fydd yn deffro atgofion ac yn eu hannog i siarad am brofiadau o’r gorffennol.

Wedi hyn mae’r cyfranogwyr yn cael eu hannog i ymweld â’n sesiwn Crafty Cuppa.

Mae Crafty Cuppa yn grŵp crefft wythnosol ar gyfer pobl dros 50 oed. Mae’r grŵp yn hynod groesawgar ac yn awyddus i roi cynnig ar unrhyw ddisgyblaeth gelfyddydol. Bob wythnos mae’r grŵp yn profi ffurf newydd o gelfyddyd fel tecstilau, gwneud printiau, mosaic a dawns.

Key contacts