Crafty Cuppas – Online

Mondays at 10.30am-12.00pm | £3 per session / £15 half a term / £27 full term

A relaxed online social session on Zoom with an arts and crafts focus led by tutor Rhian Anderson. Sessions are split into live tutorials and demonstrations followed by a ‘create along with me’ session. Participants will be supplied with a list of materials and worksheets needed for the class. All ages and abilities welcome!
_________________________________________

Dydd Llun 10.30yb-12.00yh| £3 y sesiwn / £15 hanner tymor / £27 tymor llawn 

Mae ein sesiynau Crafty Cuppa yn dod nol i Zoom o ddydd Llun 28 Medi! Ymunwch â ni ar-lein ar gyfer y sesiynau cymdeithasol hyn gyda ffocws ar celf a chrefft dan arweiniad y tiwtor Rhian Anderson. Croeso i bob oedran a gallu!

Key contacts