FOIL RELIEFS

Rhyddhadau ffoil – Archwilio ffyrdd y gallwn ymlacio yn y byd modern. Canolbwyntiodd rhai myfyrwyr ar gyfathrebu gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a chwarae gemau ar gysol. Roedd eraill yn canolbwyntio ar gymryd rhan mewn chwaraeon, darlunio, dawnsio, canu, treulio amser gydag anifeiliaid anwes, teulu a ffrindiau. Daeth yn amlwg, er bod y myfyrwyr yn defnyddio ffyrdd modern iawn i ymgymryd â llawer o’r gweithgareddau hyn, roedd gan bob un ohonynt gysylltiadau agos â gweithgareddau y byddai’r milwyr yn cymryd rhan ynddynt.