IMG_20181109_165812874

The Suitcase Demob – Cacen y Demob; yn gynhwysydd ar gyfer nifer o eiliadau hyfryd a myfyriol, sy’n ymwneud â rheng flaen a bywydau’r rhai sydd ar ôl. Mae gerddi gwlad Lloegr o dŷ Talbot yn adlewyrchu eu hunain yn yr amgylchfyd ac o gwmpas, gan gynrychioli’r amgylchedd y tu allan i’r milwyr sy’n cael eu tyfu gyda chymorth anrhegion o’r cartref. Byddai rhai cariad yn anfon dodrefn, bagiau te a hadau blodau i adeiladu darn bach o Loegr yng Ngwlad Belg.