CHWILOTA

Mae CHWILOTA yn brosiect hyfforddiant a datblygiad proffesiynol, a gynhelir mewn partneriaeth ag Cwmni Dawns Ransack. Ochr yn ochr a chyfleoedd hyfforddi rhyngddynt Artis cymuned athrawon a Cwmni Dawns Ransack dawnswyr, mae’r prosiect yn gwahodd dawnswyr newydd sy’n dod i’r amlwg ynghyd ag athrawon dawns i ymgeisio i ymuno ag ymarferion ymchwil a datblygu newydd Cwmni Dawns Ransack, a pherfformio gyda’r cwmni. Gobeithiwn y bydd y prosiect yn darparu profiad gwerthfawr i ddawnswyr newydd sy’n dod i’r amlwg trwy weithio gyda chwmni dawns broffesiynol.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn yr hyfforddiant canlynol:
– Mynychu dosbarth proffesiynol gyda Chwmni Dawns Ransack
– Ymuno a’r cwmni proffesiynol yn ei hymarferion ymchwil a datblygu er mwyn
cychwyn creu darn newydd o waith
– Perfformio gyda’r cwmni wrth rannu’r gwaith ymchwil a datblygu sydd wedi ei greu.
Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn treuliau o £240 ar gyfer yr wythnos greu a’r perfformiad.

Pryd: Wythnos Dosbarth Proffesiynol a Chreu-Dydd Llun, 15fed o Gorffennaf hyd at Dydd Gwener, 19eg o Gorffennaf, 10.00 y bore tan 4.30 y pnawn
-Rhannu perfformiad ymchwil a datblygu: Dydd Gwener 19eg o Gorffennaf
(ymarferiadau technegol yn y prynhawn a’r perfformiad yn y nos.)

Lle: Coleg y Cymoedd, Campws Rhondda, Heol Pontrhondda, Tonypandy,CF40 2TQ
(Perfformiad: Coleg y Cymoedd, Campws Nantgarw, CF15 7QY)

 

YMGEISIWCH NAWR!

Mae CHWILOTA yn agored i ddawnswyr proffesiynol sy’n dod i’r amlwg ynghyd ag ymarferwyr theatr gorfforol, dawnswyr mewn hyfforddiant (lefel gradd i fyny) ac athrawon dawns.

Am ffurflen gais e-bostiwch: info@ransackdance.co.uk

Dyddiad Cau: Dydd Lau 27 Mehefin 5 y.p

 

 

Key contacts