Côr Drive

Gweithiodd Cymuned Artis mewn partneriaeth gyda Drive – sefydliad sy’n darparu cymorth arbenigol i ystod o bobl sy’n sy’n byw gydag anghenion dysgu ychwanegol, fel anableddau dysgu ac awtistiaeth

Rydym yn gweithio gyda Drive i ddatblygu cyfleoedd ychwanegol ar gyfer cydweithio.