Dance Aerobics – Online

Wednesdays at 9.30-10.30am | £4 per session / £20 half a term / £36 full term

Our Dance Aerobics classes will resume on Zoom from Wednesday 30 September. Join us for these fun, up-beat sessions with a ‘follow the leader’ structure led by Sharon Elward. More info below on how to book!

__________________________________________

Dydd Mercher am 9.30-10.30yb | £4 y sesiwn / £20 hanner tymor / £36 tymor llawn

Bydd ein dosbarthiadau Aerobeg Dawns yn ailddechrau ar Zoom o ddydd Mercher 30 Medi. Ymunwch a ni am y sesiynau hwyliog yma ar Zoom gyda strwythur ‘dilyn yr arweinydd’ dan arweiniad Sharon Elward. Mwy o wybodaeth isod ar sut i archebu!

Key contacts