Youth Explore with Ransack Dance Company

Work with Ransack’s Artistic Director and the company’s professional dancers to improve confidence and skills in technique and creative dance. (AGES 11-21)

———————–

Gweithio gyda Chyfarwyddwr Artistig Ransack a dawnswyr proffesiynol y cwmni i wella hyder a sgiliau mewn techneg a dawns greadigol. (OEDRAN 11-21)

Book Your FREE Taster Session Here / Archebwch Eich Sesiwn Blasu AM DDIM Yma