Cydweithio Creadigol

Wedi ei ysbrydoli gan organ Peter Conacher sy’n gant oed ac yn cael ei chadw yn Theatr Soar, Merthyr Tudful, mae Cydweithio Creadigol yn brosiect cyffrous yn cael ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Gan weithio gyda phlant a phobl ifanc o Ysgol Santes Tudful, mae ein hartist arweiniol yn archwilio hanes a straeon yr organ trwy gerddoriaeth, dawns ac adrodd straeon digidol gan roi anadl einioes o’r newydd i’r offeryn unigryw hwn.