Dawns Gymunedol

Mae gan Gymuned Artis raglen amrywiol o gyfleoedd dawns gymunedol. Yn agored i bawb, mae sesiynau ar gyfer plant a phobl ifanc, pobl hŷn a rhai’n byw gyda Dementia, anableddau ac anghenion addysgiadol arbennig eraill. Mae sesiynau’n cael eu cynnal yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.

Mae ein llwybr dawns gymunedol yn agor llwybr i bobl ddawnsio trwy gydol eu hoes, waeth beth yw eu cefndir na’u gallu.

Yn cael eu harwain gan diwtoriaid wedi eu hyfforddi’n llawn, mae’n dosbarthiadau bob amser yn cael eu cynnig am gost isel mewn lleoliadau cwbl hygyrch.

I weld ym mha ardaloedd rydyn ni’n gweithredu edrychwch ar ein hamserlen:

Timetable

Key contacts