Cân

Would you like to develop your music and performance skills online with a professional mentor this winter? Are you aged between 8 and 18 and looking for inspiration in lockdown to get creative and progress your skills and confidence? If the answer is yes, then we Cân make that happen.

From the 2nd of November Artis Communty in partnership with Recrock, and funded by Children in Need, will be offering online tutoring through our Cân sessions for young people who want to make music in lockdown. Learn from our weekly online tutorials and mould and develop your music skills with 3 mentoring sessions with our friends at RecRock.

At the end of the course, there will be a special online sharing event with friends, family and industry colleagues where you can, if you choose, share your learning and music. But only if you want to! These sessions are designed to build knowledge and confidence in the styles of music which you are passionate and excited about.

To find out more and to book your place please contact Linzi at linzi@artiscommunity.org.uk and let’s make music together!

________________________________________________

Hoffech chi ddatblygu eich sgiliau cerddoriaeth a pherfformio ar-lein gyda mentor proffesiynol y gaeaf hwn? Ydych chi rhwng 8 a 18 oed ac yn chwilio am ysbrydoliaeth i fod yn greadigol a datblygu’ch sgiliau a’ch hyder drwy’r cyfnod clo? Os ie yw’r ateb, gall ein prosiect Cân wneud i hynny ddigwydd.

O’r 2il o Dachwedd bydd Artis Cymuned, mewn partneriaeth â Recrock, ac wedi’i ariannu gan Blant Mewn Angen, yn cynnig tiwtora ar-lein trwy ein sesiynau Cân i bobl ifanc sydd am wneud cerddoriaeth drwy’r cyfnod clo. Dysgwch o’n sesiynau tiwtorial ar-lein wythnosol a moldiwch a datblygwch eich sgiliau cerdd gyda 3 sesiwn fentora gyda’n ffrindiau yn RecRock.

Ar ddiwedd y cwrs, bydd digwyddiad arbennig i rannu ar-lein gyda ffrindiau, teulu a chydweithwyr yn y diwydiant lle gallwch chi, os dewiswch, rannu eich dysgu a’ch cerddoriaeth. Ond dim ond os ydych chi eisiau! Mae’r sesiynau hyn wedi’u cynllunio i adeiladu deall a hyder yn yr arddulliau cerddoriaeth rydych chi’n angerddol ac yn gyffrous am.

I ddarganfod mwy ac i archebu’ch lle, cysylltwch â Linzi trwy e-bost: linzi@artiscommunity.org.uk a gadewch i ni greu cerddoriaeth gyda’n gilydd!

Key contacts