Arts 4 You – Online

STARTING TUESDAY 29 SEPTEMBER | DECHRAU DYDD MAWRTH 28 MEDI

Tuesdays at 4.30-5.30pm | FREE | For ages 4-7 years

Get your little ones creative through art, crafts and dance this autumn and join Artis as we work towards our exciting Christmas virtual sharing event in December. The weekly workshops will be led on alternate weeks by Linzi Rumph and Anna Biles in association with Children In Need, with opportunities for fun and play through arts, crafts and dance.

We are currently working on launching online payment options soon but in the meantime, we ask that you please contact to us to arrange your booking: booking@artiscommunity.org.uk or call 01443 490390.


____________________________________

DECHRAU DYDD MAWRTH 29 MEDI

Dydd Mawrth am 4.30-5.30pm | AM DDIM | Am oedrannau 4-7 oed

Gall eich plant bach fod yn greadigol trwy gelf, crefftau a dawns yr hydref hwn ac ymuno ag Artis wrth i ni weithio tuag at ein digwyddiad rhannu rhithwir Nadoligaidd cyffrous ym mis Rhagfyr. Bydd y gweithdai wythnosol yn cael eu harwain bob yn ail wythnos gan Linzi Rumph ac Anna Biles mewn partneriaeth â Phlant Mewn Angen, gyda llawer o gyfleoedd i gael hwyl a chwarae trwy’r celfyddydau, crefftau a dawns.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar lansio opsiynau talu ar-lein yn fuan ond yn y cyfamser, gofynnwn i chi gysylltu gyda ni i drefnu eich archeb yma: booking@artiscommunity.org.uk neu ffoniwch 01443 490390.Key contacts