Adult Dance – Online

Mondays at 8.00-9.00PM | £4 per session / £20 half a term / £36 full term

Contemporary Dance Zoom session led by Liam Wallace including improvisation and set dance sequences. All abilities welcome!
_____________________

Dydd Llun am 8.00-9.00PM | £ 4 y sesiwn / £ 20 hanner tymor / £ 36 tymor llawn

Sesiwn Dawns Gyfoes dan arweiniad Liam Wallace yn gynnwys byrfyfyr a dilyniannau dawns. Croeso i bob gallu!