Prosiect Ffotograffig Canolfan Ddydd Abercynon

Ar hyn o bryd ddim ond am ddau ddiwrnod yr wythnos y mae Canolfan Ddydd Abercynon yn cael ei defnyddio fel canolfan ddydd. Mae Cymuned Artis yn edrych ar sut y gellid ail ymgorffori’r adeilad hwn yn y gymuned a gwneud gwell defnydd ohono. Gan weithio gyda grwpiau cymunedol lleol, gan gynnwys y clwb rygbi, ysgol gynradd, côr merched a rasys sglefrio ymhlith pethau eraill, rydyn yn sgwrsio am beth mae bod yn rhan o gymuned Abercynon yn ei olygu iddyn nhw. Bydd hyn wedyn yn cael ei bortreadu mewn cyfres o ffotograffau a’i arddangos yn y ganolfan ddydd.

Key contacts