Hysbysiad Preifatrwydd

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut mae Artis Community Cymuned yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol a gadwn amdanoch pan ddefnyddiwch y wefan a chymryd rhan mewn prosiectau a arweinir gan Artis Community Cymuned.

 

Pa wybodaeth ydyn ni’n ei chasglu amdanoch?

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch pan gofrestrwch ar-lein neu yn bersonol ar ein rhestr bostio a phryd y llenwch ffurflen ymrestru i gymryd rhan mewn prosiect. Caiff gwybodaeth ar ddefnydd y wefan ei chasglu’n defnyddio cwcis ar gyfer newid iaith rhwng Saesneg a Chymraeg.

 

Sut fyddwn ni’n defnyddio gwybodaeth amdanoch?

Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch i anfon negeseuon e-bost i chi am ein prosiectau a digwyddiadau yr ydym yn ymwneud â nhw. Caiff eich gwybodaeth ei storio’n electronig ar ein cronfa ddata a ffurflenni ymrestru papur a gaiff eu storio’n ddiogel.

Ni fydd Artis Community Cymuned yn rhannu gwybodaeth ar gyfer dibenion marchnata gyda chwmnïau y tu allan i’n sefydliad.

 

Marchnata

Hoffem anfon gwybodaeth atoch am brosiectau a gaiff eu harwain gan Artis Community Cymuned a digwyddiadau eraill yr ydym yn ymwneud â nhw a all fod o ddiddordeb i chi. Gallwch optio allan ar unrhyw amser os ydych wedi caniatáu i ni gysylltu â chi.

Os nad ydych yn dymuno i ni gysylltu â chi mwyach, cysylltwch â ni dros y ffôn ar 01443 490390 neu anfon e-bost at info@artiscommunity.org.uk os gwelwch yn dda.

 

Mynediad i’ch gwybodaeth a chywiro

Mae gennych hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth a ddaliwn amdanoch. Os hoffech gopi o beth neu’r cyfan o’ch gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni drwy ffonio 01443 490390 neu anfon e-bost at info@artiscommunity.org.uk os gwelwch yn dda.

Rydym eisiau gwneud yn siŵr fod eich gwybodaeth bersonol yn gywir a chyfredol. Gallwch ofyn i ni gywiro neu ddileu gwybodaeth os credwch ei fod yn anghywir.

 

Cwcis

Mae cwcis yn ffeiliau testun a roddir ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol a gwybodaeth am ymddygiad ymwelwyr. Mae Artis Community Cymuned yn olrhain defnydd ymwelwyr o’r wefan i sicrhau y caiff yr iaith a ddewiswyd ei gosod ar gyfer y tro nesaf yr ydych yn ymweld â’n gwefan. Gallwch osod eich borwr i beidio derbyn cwcis ac ar wahân i’r newidydd iaith, bydd ein gwefan yn dal i weithredu yn ôl yr arfer.

 

Newidiadau i’n Hysbysiad Preifatrwydd

Rydym yn adolygu ein hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd a byddwn yn rhoi unrhyw ddiweddariad ar y dudalen gwefan yma. Diweddarwyd yr hysbysiad preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 22 Mai 2018.

 

Sut i gysylltu â ni

Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein hysbysiad preifatrwydd neu wybodaeth a ddaliwn amdanoch:

  • drwy e-bost info@artiscommunity.org.uk
  • drwy ffonio 01443 490390
  • neu ysgrifennu atom yn Artis Community Cymuned, Yr Hen Lys, Stryd y Llys, Pontypridd, CF37 1JW