Gweithio Gyda Ni

Swyddi staff gwag  

Mae gennym y swydd wag canlynol:

Tiwtor Dawns

gwybodaeth bellach

Rydym yn ehangu ein darpariaeth dawns ac yn edrych am diwtoriaid dawns sy’n angerddol am y Celfyddydau yng Nghymru i ymuno â’n tîm.

I wneud cais anfonwch CV gyda llythyr egluro at Sarah Rogers sarah@artiscommunity.org.uk

Bwrdd Ymddiriedolwyr

Mae Artis Community/Cymuned, sy’n seiliedig ym Mhontypridd, yn darparu profiadau celf ansawdd uchel a gaiff eu gyrru gan ganlyniadau cymdeithasol. Rydym yn credu yng ngrym trawsnewidiol creadigrwydd i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i ansawdd bywyd pobl ac wedi darparu profiadau celf proffesiynol, ansawdd uchel i gymunedau ar draws bwrdeistref sirol Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful ers 1987, gan greu cyfleoedd ar gyfer y bobl hynny a gaiff eu herio fwyaf gan eu hamgylchiadau.

Rydym yn edrych am unigolion sy’n angerddol am y celfyddydau yng Nghymru i ymuno â’n Bwrdd Ymddiriedolwyr. Mae hwn yn gyfle i weithio gyda sefydliad celfyddydau cymunedol, cyfrannu at ei gyfeiriad strategol a chefnogi ei nodau ac amcanion i ddarparu profiadau celf lefel uchel er mwyn cael effaith gymdeithasol mewn ardaloedd amddifadus.

Dymunwn recriwtio hyd at 3 Ymddiriedolydd newydd a rydym yn edrych yn neilltuol am rai gyda chefndir yn y celfyddydau i ymuno â’n Bwrdd. Byddem hefyd yn croesawu unigolion gydag ystod o wybodaeth a sgiliau yn cynnwys:

Profiad o Godi Arian ac Ysgrifennu Cynigion

Gwybodaeth o Adeiladu Cyfalaf

Archwilio a Sicrwydd

Systemau Technoleg Gwybodaeth / Rheoli Data

Os hoffech fynegi diddordeb neu gael sgwrs anffurfiol a chyfrinachol, cysylltwch â Kay Walters os gwelwch yn dda drwy anfon e-bost at samantha@artiscommunity.org.uk