Cyfle Swydd – Tiwtor Celfyddydau Creadigol

Mae Artis Gymuned yn recriwtio tiwtor celfyddydau creadigol i redeg gweithgaredd ‘Cwpan a Chrefft’ yn y Gurnos, Merthyr Tudful. Mae ‘Cwpan a Chrefft’ yn weithgaredd crefft wythnosol sy’n dod â chymunedau ynghyd trwy’r celfyddydau. Wrth weithio gyda thiwtor bydd y grŵp yn cael ei gyflwyno i amryw dechneg gelfyddydol dros gyfnod o 10 wythnos. Rhoddir cyfle i’r grŵp gynhyrchu gwaith i’w arddangos fel rhan o Arddangosfa Grŵp ‘Cwpan a Chrefft’ ym mis Ebrill 2020. Mae’r gweithdai yn fodd i ymgysylltu â’r gymuned leol i nodi pa weithgareddau celfyddydol y gellid eu darparu yn y dyfodol, yng Nghanolfan Creadigol newydd ‘The Clinic’

 

Tymor o 10 wythnos yn dechrau 20fed Ionawr. Mae’r diwrnodau ac amseroedd yn hyblyg.

 

Anfonwch CV a llythyr yn mynegi diddordeb erbyn dydd llun Ionawr 6ed 2020 i:

Hannah@artiscommunity.org.uk

Am fwy o wybodaeth ffoniwch: 01443 490390