Autumn 2020 / Hydref 2020

Our virtual creative classes are back this autumn!

We have loved everyone’s enthusiasm and drive to stay creative throughout lockdown and over the summer, with over 12,000 views and engagements for our classes and workshops online. We’re delighted to be returning this autumn with a range of activities for all ages and abilities in our weekly and monthly Zoom sessions.

The majority of our classes will start week-commencing Monday 28st September and will run for 10 weeks, ending week-commencing Monday 7th December (There will be no classes during half term: 26th – 30th October).

Check out the timetable below for a full list of classes and to book your place please contact: booking@artiscommunity.org.uk or call 01443 490390.

__________________________________________

Mae ein dosbarthiadau rhithwir creadigol yn ôl yr hydref hwn!

Rydym wedi caru brwdfrydedd ac ymdrech pawb i aros yn greadigol trwy lockdown a dros yr haf, gyda dros 12,000 o safbwyntiau ac ymrwymiadau ar gyfer ein dosbarthiadau a’n gweithdai ar-lein. Rydym yn falch iawn o fod yn dychwelyd yr hydref hwn gydag nifer o weithgareddau ar gyfer pob oedran a gallu yn ein sesiynau Zoom wythnosol a misol.

Bydd mwyafrif ein dosbarthiadau yn dechrau’r wythnos yn cychwyn ddydd Llun 28 Medi a byddant yn rhedeg am 10 wythnos, yn ddod i ben yn ystod yr wythnos yn cychwyn ddydd Llun 7fed Rhagfyr (Ni fydd unrhyw ddosbarthiadau yn ystod hanner tymor: 26ain – 30ain Hydref).

Edrychwch ar yr amserlen isod i gael rhestr lawn o ddosbarthiadau ac i archebu’ch lle, cysylltwch â: booking@artiscommunity.org.uk neu ffoniwch 01443 490390.