Artis i chwarae rôl allweddol yn nyfodol YMCA Pontypridd

Mae Artis Cymuned wedi croesawu’r cadarnhad y bydd gwaith yn dechrau i ailddatblygu YMCA Pontypridd, gyda chyllid gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Fel rhan o’r cytundeb gyda’r partneriaid cyllido, Artis Cymuned fydd yn rhedeg yr adeilad ar ei newydd wedd ar ran YMCA Pontypridd.

Mi fydd swyddfeydd Artis, sy’n cydlynu gweithgareddau celfyddydol yn y cymoedd, yn cael eu lleoli yn yr YMCA newydd, ac mi fydd yn gweithio gyda grwpiau a sefydliadau lleol eraill i gynnig ystod o gyfleoedd cymdeithasol, creadigol ac addysgiadol yno.

Meddai Prif Weithredwr Artis Cymuned, Jên Angharad:

“Mae ailddatblygiad YMCA Pontypridd yn newyddion gwych i’r sector celfyddydol a diwylliannol yn ein hardal, ac mae tîm Artis Cymuned yn teimlo’n gyffrous i fod yn rhan ganolog o’r cynlluniau.

“Mae’n adeilad sydd wedi hen ganfod ei le yng nghalonnau pobl Pontypridd, a heb y buddsoddiad angenrheidiol hwn dwi’n sicr y byddai’n cael ei golli am byth. Rydym nawr yn edrych ymlaen at chwarae ein rhan ni yn y cynllun uchelgeisiol hwn a fydd yn rhoi bywyd newydd i ran hanesyddol o dref Pontypridd.

“Pan gymerwn ni gyfrifoldeb am redeg yr adeilad ar ran YMCA Pontypridd, rydym yn bwriadu gweithio gydag ystod o bartneriaid er mwyn gweithredu ar werthoedd y sefydliad, a sicrhau bod modd i bobl ddod i mewn er mwyn mwynhau pob math o brofiadau cymdeithasol, creadigol ac addysgiadol.”

Key contacts