Gweithgaredd wedi’i ohirio – Coronafirws

Rydym yn ysgrifennu i’ch hysbysu ein bod, yn anffodus, oherwydd yr ansicrwydd ynghylch yr achosion o coronafeirws, wedi gwneud y penderfyniad i ohirio ein sioeau dathlu cymunedol tan yn ddiweddarach yn y flwyddyn pan fydd yn fwy diogel rhedeg y digwyddiad. Ar y pwynt hwn ni allwn gadarnhau dyddiad amgen ar gyfer y digwyddiad ond cyn gynted ag y gallwn, byddwn yn eich hysbysu pryd y bydd y digwyddiad yn cael ei aildrefnu.

Gofynnwn i unrhyw un sydd wedi prynu tocynnau i’r sioe gadw eu tocyn ar gyfer mynediad i’r sioe pan fydd yn cael ei aildrefnu. Pe bai’n well gennych ad-daliad, cysylltwch â Julie Mears, Gweinyddwr Swyddfa a Chyllid Artis ar: 01443 490390 neu e-bost.

Yn ogystal, fel mesur rhagofalus ychwanegol byddwn yn stopio ein dosbarthiadau wythnos yn gynharach na’r disgwyl. Felly, bydd ein dosbarthiadau olaf o’r tymor yn cael eu cynnal yr wythnos hon (wythnos yn dechrau dydd Llun 16eg Mawrth). Ein dyddiad cychwyn arfaethedig i ddychwelyd i ddosbarthiadau ar ôl gwyliau’r Pasg yw’r wythnos sy’n dechrau ddydd Llun 27 Ebrill ar hyn o bryd. Rydym yn gobeithio erbyn y pwynt hwn y gallwn ail-gychwyn ein gweithgareddau, ond y byddwn yn cadarnhau gyda rhieni, cyfranogwyr ac ysgolion yn agosach at yr amser.

Rydym yn siomedig iawn ein bod wedi gorfod canslo’r sioeau a’r dosbarthiadau, ond gobeithiwn eich bod yn deall mai dyna’r peth mwyaf cyfrifol yn yr amgylchiadau presennol.

Rydyn ni’n gobeithio eich gweld chi i gyd y tymor nesaf i barhau i ddawnsio ac rydyn ni’n dal i edrych ymlaen at weld pob un o berfformiadau’r ‘dosbarthiadau’ pan fyddwn ni’n aildrefnu’r sioe!

Diolch,

Tîm Artis Gymuned