Amdanom Ni

Ein Cenhadaeth

Mae Cymuned Artis yn darparu profiadau celfyddydol o ansawdd uchel yn cael eu symbylu gan ganlyniadau cymdeithasol. Credwn yng ngrym trawsffurfiol creadigrwydd i wneud gwir wahaniaeth i ansawdd bywydau pobl.

Mae effaith gymdeithasol wrth wraidd popeth a wnawn. Mae’n cyfeiriad yn cael ei lywio gan ei effaith gymdeithasol a sut y gallwn wneud gwahaniaeth i fywydau pobl trwy ymyriadau. Rydym yn gwneud i’r hyn y mae pobl eisiau ei wneud ddigwydd!

Rydym wedi bod yn darparu profiadau celfyddydol proffesiynol o ansawdd uchel i gymunedau ledled bwrdeistref sirol Rhondda Cynon Taf ers 1987, gan greu cyfleoedd ac eiriol ar ran y bobl sy’n cael eu herio fwyaf gan eu hamgylchiadau.

Mae partneriaethau ar draws sectorau sy’n rhannu egwyddorion a gwerthoedd yn meithrin amgylchedd o gyd-gefnogaeth, cyd gapasiti ac arbenigedd gan agor ffyrdd datblygu ehangach ar gyfer pobl o bob oed, gallu ac angen trwy gelfyddydau gweledol a pherfformio.

Ein Gwerthoedd

  • Integriti artistig ac anelu at ragoriaeth
  • Codi dyheadau
  • Cyfranogi
  • Cynhwysiant a chydlyniant cymdeithasol
  • Partneriaeth a chydweithio
  • Dathlu amrywiaeth a hunaniaeth
  • Mynediad i brofiadau o ansawdd uchel ar bob lefel gallu
  • Dathlu a Rhannu
  • Dathlu gydol oes yn golygu nad yw dysgu byth yn dod i ben
  • Adfywio pobl a chymunedau

 

Cyfarfod y Tim